Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Śremie
Menu góra
Strona startowa Komunikaty
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Komunikaty, bieżące, menu 34 - BIP - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Śremie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Komunikaty

Komunikaty

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Śremie na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88 - dalej: RODO), informuje jak następuje:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Śremie reprezentowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Śremie, z siedzibą w Śremie, ul. Chełmońskiego 22, kod pocztowy 63-100, e-mail: piwsrem@wiw.poznan.pl

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit c), lit. e) RODO przy spełnieniu następujących warunków:

a)     przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

b)     przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

Inspektor Ochrony Danych osobowych:

Kontakt: piwsrem@wiw.poznan.pl

Okres przechowywania danych osobowych:

a)     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony kategoriami archiwalnymi w zarządzeniu w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu aktu w związku z  postępowaniem z dokumentacją, zasadami jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych zapisami.

b)     dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Przysługują Pani/ Panu następujące prawa związane z ochroną danych osobowych:

1)     prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji o celu ich przetwarzania;

2)     prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;

3)     prawo żądania od Administratora usunięcia danych;

4)     prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;

5)     prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

6)     prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora;

7)     prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;

8)     prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Obowiązek podania danych:

Podanie danych jest wymogiem ustawowym, osoba której dane dotyczą jest zobowiązania do ich podania, brak podania danych może stanowić udaremnienie lub utrudnienie działalności organów Inspekcji Weterynaryjnej, stanowiące wykroczenie ścigane z urzędu.

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Metryka

data wytworzenia
2018-05-24
data udostępnienia
2018-05-24
sporządzone przez
Jurga Jarosław
opublikowane przez
Anna Częścik
ilość odwiedzin
387
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.